0

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tel:024-66946789

Email:[email protected]

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ. Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 06/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 205/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2014) với một số nội dung chính như:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT), được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam).

Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ.

Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đến ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (thay thế cho Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 6/12/2013), với một số nội dung chính như sau:

Tên gọi:

 • Tên gọi đầy đủ: Tập Đoàn ĐIện Lực Việt Nam.
 • Tên giao dịch: Tập ĐOàn ĐIện Lực Việt Nam.
 • Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Electricity.
 • Tên gọi tắt: EVN.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;
 • Xuất nhập khẩu điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) và 8 công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) là một trong những công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam. VNPD được thành lập với sứ mệnh đảm bảo cung cấp kịp thời và đủ sản lượng điện theo nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với chất lượng điện năng và độ ổn định cao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty nhằm đạt được mục tiêu An toàn – Hiệu quả – Chất lượng – Liên tục là tôn chỉ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tất cả thành viên sáng lập của VNPD đều là các đối tác, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế, xây lắp, bảo hành và bảo trì các dự án, hạng mục công trình điện và các hạng mục công trình dân dụng. Ngoài ra, với lợi thế là một thành viên của Tổng Công ty Phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, VNPD có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với các công ty thành viên và các công ty liên kết của Tổng Công ty và Tập đoàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Với định hướng chiến lược là xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất điện năng tại thị trường Việt Nam, Công ty không ngừng tuyển chọn và đào tạo đội ngũ chuyên viên kỹ thuật lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm, ký kết hợp tác toàn diện với các nhà cung cấp giải pháp, sản xuất và xây dựng hàng đầu tại Việt nam cũng như trên thế giới nhằm mục tiêu mang lại những giải pháp tốt nhất cho các dự án, công trình mà Công ty quản lý và vận hành.

Đối với các cổ đông, Công ty cam kết tính chuyên nghiệp cao trong quản lý điều hành Công ty, luôn đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và minh bạch bằng chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý, hợp pháp và xác định phần lợi nhuận giữ lại cho phép chúng tôi mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào những dự án mới, tạo cho Công ty có mức tăng trưởng cao và bền vững.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Để có được những thành quả bước đầu, chúng tôi luôn thấu hiểu và luôn cam kết, bằng sự nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty, chúng tôi sẽ xây dựng và ngày một khẳng định vững vàng thương hiệu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam.

Là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

Với phương châm vì lợi ích của các cổ đông, người lao động và toàn xã hội, Công ty luôn luôn phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trước mắt, Công ty đang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - VNPD được thành lập tháng 6/2002 do 5 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Miền Đông, Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Điện Đông Anh và Công ty cổ phần Tư vấn XD điện 2 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 13,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 85,7%. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty đã từng bước thực hiện tăng vốn điều lệ, tổ chức phát hành cổ phần rộng rãi đến các đơn vị ngoài và cán bộ công nhân viên toàn ngành điện. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên trên 1.000 tỷ đồng với các cổ đông lớn: Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam và hàng nghìn cổ đông khác trên khắp cả nước. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cùng với các hoạt động đầu tư xây dựng, cơ cấu tổ chức của Công ty ngày một hoàn thiện với đầy đủ các phòng ban chức năng. Lực lượng lao động cũng không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 31/12/2016, tổng số lao động của Công ty là 147 người, trong đó 95% là những kỹ sư chuyên ngành và cán bộ kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng công trình, vận hành các nhà máy điện, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

Với chức năng nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện và sản xuất kinh doanh điện năng, quản lý vận hành nhà máy điện… sự ra đời của VNPD đã và đang khẳng định một hướng đi đúng đắn, không chỉ góp phần khai thác tốt nguồn thuỷ năng, sản xuất điện phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, mà về lâu dài còn mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho các cổ đông, đặc biệt là CBCNV ngành Điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Các công trình, dự án đã thực hiện

Đầu tư, xây dựng các dự án công trình Điện:

 • Dự án thủy điện Bắc Bình : Năm 2005, Công ty đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Bắc Bình với công suất 33MW tại tỉnh Bình Thuận. Dự án đã bắt đầu đi vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 10/2009.
 • Dự án thủy điện Khe Bố: Năm 2007, Công ty đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Khe Bố với công suất 100MW tại tỉnh Nghệ An. Dự án đã bắt đầu đi vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 6/2013.

TVC giới thiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quản lý vận hành Nhà máy điện:

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam hiện đang quản lý 3 Nhà máy thủy điện:

 • Nhà máy thủy điện Nậm Má – 3,2MW
 • Nhà máy thủy điện Bắc Bình – 33MW
 • Nhà máy thủy điện Khe Bố - 100MW.

Khách hàng khi mua hàng xin liên hệ:

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại tư vấn: 024-66946789

0.0

Để lại nhận xét

Lưu ý: Các thẻ HTML không có hiệu lực!
Mã bảo vệ

Không tìm thấy sản phẩm nào!