Thỏa thuận thành viên
Vinacel - Sàn Giao Dịch TMĐT Kết Nối Trực Tiếp Nhà Cung Cấp Đến Người Tiêu Dùng | Cam kết bán hàng chính hãng, đúng giá, đúng chất lượng, giao hàng nhanh, đổi trả tại chỗ

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng
1.1. Tổng quan
Chào mừng Thành viên  đến với thỏa thuận thành viên của Thuonghieuvietnoitieng.com. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của Thành viên tại Thuonghieuvietnoitieng.com. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại Thuonghieuvietnoitieng.com thành viên phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận thành viên và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Thành viên cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì thành viên  không nên sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com. Khi đã sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là thành viên  đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong bản thỏa thuận này.

1.2. Thay đổi nội dung
Thuonghieuvietnoitieng.com có thể sửa đổi nội dung bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website Thuonghieuvietnoitieng.com trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

Nếu thành viên  không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com , hoặc gửi văn bản phản đối đến Thuonghieuvietnoitieng.com trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là thành viên đồng ý với các nội dung thay đổi.

Trong trường hợp Thuonghieuvietnoitieng.com không chấp nhận văn bản phản đối của thành viên  thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

TVC giới thiệu Vinacel

Điều 2: Thuonghieuvietnoitieng.com là sàn giao dịch Thương mại điện tử

2.1 Giao dịch
Thuonghieuvietnoitieng.com không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Như vậy, Thuonghieuvietnoitieng.com không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, nội dung của sản phẩm, sự chính xác, khả năng bán hàng cũng như khả năng mua hàng của người mua. Thuonghieuvietnoitieng.com cũng không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.

Thành viên  cần chú ý rằng có thể có những rủi ro khi giao dịch với những thành viên chưa đủ 18 tuổi hoặc những thành viên có mức độ xác minh thông tin thấp. Hơn nữa, thành viên  cũng có thể gặp rủi ro với các giao dịch quốc tế.

2.3 Loại trừ
Thuonghieuvietnoitieng.com  không liên quan đến những giao dịch thực sự giữa người bán và người mua nên trong trường hợp thành viên  có tranh cãi với một hoặc nhiều thành viên, Thành viên hãy loại trừ Thuonghieuvietnoitieng.com (và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên kết) ra khỏi những tranh tụng, yêu cầu pháp lý, bồi thường (thực tế, đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp và hậu quả) phát sinh khi thành viên  sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com.

2.4 Quản lý thông tin
Thuonghieuvietnoitieng.com cung cấp thông tin và thông báo liên quan đến những giao dịch và tài khoản của thành viên . Những thông tin của chúng tôi không phải là sự đảm bảo, sự thừa nhận hay tính hợp pháp của những giao dịch của thành viên , Thành viên  có trách nhiệm hoàn thành tất cả các giao dịch mà thành viên tham gia vào (bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng và tuân theo tất cả những ràng buộc của luật pháp). Thuonghieuvietnoitieng.com không điều khiển, xác nhận hay chứng nhận sản phẩm cũng như thông tin hay nội dung mà người dùng đăng trên website. Thành viên  có thể nghi ngờ hoặc nhận thấy các thông tin xấu, không chính xác hoặc lừa đảo của người dùng, vì vậy hãy cẩn trọng và dùng phương thức giao dịch an toàn tại Thuonghieuvietnoitieng.com.

Điều 3: Đăng và bán sản phẩm

3.1 Mô tả thông tin sản phẩm
Khi đăng bán một sản phẩm trên Thuonghieuvietnoitieng.com thành viên  phải đủ tư cách pháp lý để bán hàng. Thành viên  phải mô tả sản phẩm của thành viên  và những điều khoản bán hàng trong tin đăng. Tin của thành viên  có thể chỉ bao gồm mô tả bằng chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến riêng một sản phẩm thành viên  bán. Tất cả các sản phẩm phải được đăng đúng danh mục.

3.2 Gian lận
Trong một số trường hợp, thành viên  có thể bị treo hoặc xóa tài khoản nếu chúng tôi bằng những biện pháp điều tra, kiểm chứng xác định rằng thành viên  đã mô tả không đúng sự thật thông tin sản phẩm đăng bán.

Điều 4: Thông tin của Thành viên
4.1 Định nghĩa
Thông tin của thành viên  là toàn bộ những thông tin thành viên  (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho Thuonghieuvietnoitieng.com khi đăng ký thành viên, khi thành viên tham gia các hoạt động tại Thuonghieuvietnoitieng.com thành viên  phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.

4.2 Sự hạn chế
Thông tin của thành viên  (không giới hạn bất kỳ sản phẩm đã được đăng lên) không được:
- Sai lệch, không chính xác;
- Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp;
- Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
- Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…);
- Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác;
- Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm;
- Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng;
- Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác;
- Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong thỏa thuận này;

4.3 Sự cho phép

Thuonghieuvietnoitieng.com  chỉ sử dụng thông tin của thành viên  cung cấp vì vậy Thuonghieuvietnoitieng.com có quyền sử dụng thông tin của thành viên  trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Thuonghieuvietnoitieng.com chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên  trong khuổn khổ chính sách quyền riêng tư.

Điều 5: Đánh giá thành viên
Thành viên  không thể thực hiện bất kỳ hành động nào làm hủy hoại đến sự liên kết của hệ thống đánh giá thành viên. Nếu như điểm đánh giá uy tín của thành viên  là -5, thành viên  sẽ bị khóa tài khoản, như vậy thành viên sẽ không thể đăng tin hoặc tham gia mua bán.

5.1. Gửi đánh giá
Thành viên thừa nhận rằng những đánh giá của thành viên  bao gồm cả những lời bình luận của thành viên đối với thành viên khác. Hệ thống đánh giá được tạo ra không phải cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đánh giá uy tín hoạt động của một thành viên.

5.2. Giao dịch ảo
Thành viên  không được phép tạo hoặc tham gia các giao dịch ảo nhằm tăng điểm uy tín cho mình. Nếu bị phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định xử lý vi phạm hiện hành.

5.3. Nhận đánh giá từ ngoài
Thuonghieuvietnoitieng .vn không cung cấp bất kỳ phương tiện nào để thành viên  nhận đánh giá từ hệ thống khác bởi vì những đánh giá đó không phản ảnh được đúng uy tín của thành viên  trên hệ thống của chúng tôi.

Điều 6: Vi phạm
Thuonghieuvietnoitieng .vn sẽ lập tức cảnh báo ngay, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ tư cách thành viên và từ chối cung cấp dịch vụ cho thành viên  nếu:
- Thành viên vi phạm thỏa thuận này, Chính sách quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của chúng tôi
- Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào thành viên  cung cấp
- Chúng tôi cho rằng những hành động của thành viên có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với Thuonghieuvietnoitieng.com.

Điều 7: Riêng tư
Thuonghieuvietnoitieng.com áp dụng chính sách quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với thỏa thuận thành viên này. Thành viên  phải đọc và đồng ý chính sách quyền riêng tư khi thành viên  đăng ký sử dụng Thuonghieuvietnoitieng.com.

Điều 8: Tuân thủ pháp luật
Chỉ riêng thành viên chứ không phải Thuonghieuvietnoitieng.com chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của thành viên  tại Thuonghieuvietnoitieng.com. Thành viên  phải chắc chắn rằng thành viên  tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc thành viên  mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

Điều 9: Bồi Thường
Thành viên  đồng ý bồi thường khi (và không liên quan hoàn toàn với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

Điều 10: Miễn trừ trách nhiệm
Không có bất kỳ trường hợp nào trong đó Thuonghieuvietnoitieng.com và những đại lý dịch vụ của Thuonghieuvietnoitieng.com phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát lợi nhuận hoặc những thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thuonghieuvietnoitieng.com và những đại lý dịch vụ của chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của người dùng.

Thành viên chấp nhận tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành động của mình

Anh/Chị muốn làm đại lý online, cộng tác viên online (Kinh doanh online không cần vốn)

Đăng ký qua link: https://aff.thuonghieuvietnoitieng.com/admin/register

Hoặc liên hệ hotline : 0983837488,0912888586 để được hỗ trợ trực tiếp !