0

Tổng Công Ty Truyền Tải ĐIện Quốc Gia

Số 6 phố Hàng Bún-Phường Trúc Bạch-Quận Ba Đình-TP. Hà Nội

Tel:024-22204463

Email:[email protected]

Số 6 phố Hàng Bún-Phường Trúc Bạch-Quận Ba Đình-TP. Hà Nội

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tổng Công Ty Truyền Tải ĐIện Quốc Gia

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là doanh nghiệp nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

EVNNPT cam kết trách nhiệm tối đa của mình với quốc gia và từng khách hàng, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, với sự phục vụ của một tập thể đoàn kết có niềm tin và sự tận tâm trong công việc.

EVNNPT hiện tại là một trong các doanh nghiệp truyền tải điện chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN, và đang chuẩn bị những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ và quản lý để trở thành doanh nghiệp truyền tải điện tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực

Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện

Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải

Hoạt động tự động hóa và điều khiển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện, các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

Ngành, nghề liên quan

Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện

Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ

Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin

Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

Cho thuê văn phòng

Đến tháng 10/2021, EVNNPT quản lý vận hành 36.486 km đường dây (bao gồm 11.863 km ĐD 500 kV và 24.623 km ĐD 220 kV), tăng 230% so với ngày đầu thành lập EVNNPT (năm 2008); quản lý vận hành 169 trạm biến áp (gồm 34 TBA 500 kV và 135 TBA 220 kV) với tổng dung lượng MBA là 106.375 MVA, tăng 156% về số TBA và tăng 328% về tổng dung lượng MBA so với ngày đầu thành lập EVNNPT.

Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,…

Năm 2020, EVNNPT đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN (theo đánh giá của Siemens AG).

Với gần 7.100 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày đêm trực tiếp điều hành, quản lý vận hành hệ thống thiết bị điện áp cao và siêu cao với công nghệ ngày càng hiện đại, tiên tiến. EVNNPT luôn nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Những thành tựu quan trọng của EVNNPT

Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia với công nghệ ngày càng hiện đại.

Hệ thống truyền tải điện 500 kV giữ vững vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc.

Hệ thống truyền tải điện 220 kV đảm bảo vai trò “xương sống” trong hệ thống điện của các khu vực, tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

EVNNPT hiện đang quản lý 36.486 km đường dây 500 kV và 220 kV.

EVNNPT hiện đang quản lý 169 trạm biến áp 500 kV và 220 kV, với tổng dung lượng máy biến áp là 106.375 MVA.

Giá trị cốt lõi

Tuân thủ

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn tuân thủ pháp luật và các quy định, quy trình, quy chế của EVNNPT.

Tôn trọng

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn tôn trọng sự điều hành, chỉ đạo và các ý kiến của cấp trên; tôn trọng các đối tác và các cơ quan liên quan. Đánh giá đúng mức, tôn trọng các cá nhân, đề cao tính nhân văn, lòng vị tha và luôn có ý thức tạo ra môi trường làm việc lành mạnh.

Trách nhiệm

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. EVNNPT cam kết làm tròn trách nhiệm của mình, luôn hành động vì lợi ích quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tận tâm

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra; luôn hành động vì lợi ích và sự phát triển của EVNNPT.

Tin tưởng

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn đoàn kết, thống nhất, tự hào là thành viên của EVNNPT và tin tưởng vào tương lai phát triển của EVNNPT.

Mục tiêu cụ thể1

Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Năm 2020 sản lượng điện truyền tải đạt khoảng 225 tỷ kWh, năm 2025 đạt khoảng 351 tỷ kWh, năm 2030 đạt khoảng 502 tỷ kWh, năm 2040 đạt khoảng 774 tỷ kWh.

Đầu tư và phát triển hệ thống truyền tải điện hiện đại, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định với độ tin cậy cao và đảm bảo an ninh lưới điện.

Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại, khoa học hướng đến hiệu quả cao.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu - phát triển và tăng cường đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, quản trị doanh nghiệp.

Đảm bảo tình hình tài chính ổn định, lành mạnh cho các hoạt động của EVNNPT. Giá truyền tải điện phải đảm bảo đáp ứng cho công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và các hoạt động khác của EVNNPT và EVNNPT có mức lợi nhuận hợp lý, đủ để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với hệ thống truyền tải điện.

Nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng đấu nối vào lưới truyền tải điện. Nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững EVNNPT.

Phát triển liên kết lưới điện để tận dụng hiệu quả khai thác tài nguyên và vận hành hệ thống truyền tải điện. Xây dựng lưới điện liên kết với Lào và các nước trong khu vực với mục tiêu đến năm 2020 nhập khẩu khoảng 1.000 MW, năm 2025 khoảng 3.000 MW và đến năm 2030 khoảng 5.000 MW. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới để có thể xuất khẩu các dịch vụ này sang các nước khác.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, hướng đến mục tiêu đa dạng trong văn hóa nhưng thống nhất trong nhận thức, Phát triển EVNNPT bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - an toàn, đảm bảo điều kiện của người lao động, công bằng xã hội, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của EVNNPT phù hợp với các quy định của Việt Nam và quốc tế.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển EVNNPT được phân theo 4 viễn cảnh

Học hỏi và Phát triển

1. Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, khoa học hướng đến hiệu quả cao

2. Cán bộ công nhân viên tự hào tin tưởng vào EVNNPT

Quy trình nội bộ

1. Đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện hiện đại

2. Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành

3. Nâng cao hoạt động nghiên cứu và phát triển

Khách hàng

1. “Sự hài lòng của khách hàng”

2. “Cải thiện và nâng cao thương hiệu EVNNPT”

Tài chính

1. Kiểm soát chi phí hiệu quả

2. Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, ổn định cho hoạt động của EVNNPT

Con người

Con người EVNNPT

Phát triển năng lực con người là một trong những trọng tâm hàng đầu của EVNNPT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. EVNNPT đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 thông qua kế hoạch hàng năm, cụ thể:

Đào tạo cán bộ quản lý các cấp theo chương trình khung của EVN nhằm từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng trong quản trị doanh nghiệp

Đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực truyền tải điện, nhất là các chuyên gia về kỹ thuật như chuyên gia về hệ thống điều khiển, bảo vệ; chuyên gia về máy biến áp,...

Đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất. EVNNPT đã và đang hoàn thiện Bộ tài liệu bồi dưỡng nghề thống nhất, sát với yêu cầu thực tiễn và công nghệ mới; Bộ đề thi an toàn, sát hạch nghề, giữ bậc, nâng bậc theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính. Qua đó, đã từng bước nâng cao tay nghề cho người lao động.

Đào tạo cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý, nghiệp vụ.

Đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008 theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN ngày 03/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVNNPT được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 7 đơn vị gồm: 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đến tháng 4/2017 thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện trên cơ sở tổ chức lại các xưởng, đội hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, sửa chữa, cơ điện và xe máy của các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và tháng 6/2020 thành lập Ban Quản lý dự án truyền tải điện - là đơn vị thứ 9 trực thuộc EVNNPT.

EVNNPT có sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành điện, kể từ thời điểm này công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã được thu về một mối thống nhất. Sự kiện EVNNPT ra đời đã mở ra một tương lai tươi sáng cho lĩnh vực truyền tải điện.

0.0

Để lại nhận xét

Lưu ý: Các thẻ HTML không có hiệu lực!
Mã bảo vệ

Không tìm thấy sản phẩm nào!