0

Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công Ty TNHH

Tầng 23-24, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Tel:024-38240703

Email:[email protected]

Tầng 23-24, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công Ty TNHH

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập vào ngày 20/6/2005. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin… Đến ngày 10/06/2010, SCIC chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chiến lược phát triển của SCIC tập trung vào 5 định hướng lớn là định hướng tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, định hướng quản trị, tái cơ cấu danh mục đầu tư, định hướng đầu tư và hoạt động tư vấn. Trong tương lai, SCIC tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác đầu tư kinh doanh vốn.

0.0

Để lại nhận xét

Lưu ý: Các thẻ HTML không có hiệu lực!
Mã bảo vệ

Không tìm thấy sản phẩm nào!