Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP
Vinacel - Sàn Giao Dịch TMĐT Kết Nối Trực Tiếp Nhà Cung Cấp Đến Người Tiêu Dùng | Cam kết bán hàng chính hãng, đúng giá, đúng chất lượng, giao hàng nhanh, đổi trả tại chỗ
Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP
Since 2023

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

 • Email:
  evngenco2@gmail.com
 • Điện thoại:
  0292-2461507

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập theo Quyết định số: 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ công thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 2 - EVN GENCO2 đã chính thức đi vào hoạt động hoạt động kể từ ngày 1/1/2013 bao gồm 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 5 công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ. Hiện tại, EVN GENCO2 đang quản lý 8 dự án đầu tư nguồn điện.

Tổng công ty phát điện 2 có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện; lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình…Ngoài ra, các Công ty mẹ còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…

lập

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần là doanh nghiệp được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, có tư cách pháp nhân, được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Sơ lược về Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO2  

Công ty mẹ: Tổng công ty Phát điện 2 (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết. Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2021 bao gồm 06 đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, 01 công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 05 công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ.

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty mẹ EVNGENCO2 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: 

 • Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
 • Công ty Thủy điện Quảng Trị;
 • Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak;
 • Công ty Thủy điện Sông Bung;
 • Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn;
 • Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2.

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

 • Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 

 • Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
 • Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
 • Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Các dự án đầu tư nguồn điện đang được triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: 

 • Điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 1 - giai đoạn 2);
 • Điện gió Hướng Phùng 1;
 • Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng   Trị và vùng hạ du.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ

Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; 
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; thí nghiệm hóa; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; cơ khí điện lực;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;
 • Vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và nhà máy điện sử dụng công nghệ tái tạo.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;
 • Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; 
 • Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động;
 • Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Cho thuê tài sản, máy móc, thiết bị;
 • Cho thuê văn phòng;
 • Các ngành nghề kinh doanh khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVNGENCO2 có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TVC giới thiệu EVNGENCO 2

Một số dấu mốc quan trọng trong tiến trình cổ phần hóa EVNGENCO 2

 • Ngày 19/5/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).
 • Ngày 26/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2.
 • Ngày 8/2/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE), EVNGENCO 2 đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng là 580.120.840 cổ phần, mức giá khởi điểm chào bán là 24.520 đồng/cổ phần. Kết quả phiên đấu giá có 14 nhà đầu tư đấu giá trúng, tổng khối lượng mua là 262.500 cổ phần. Mức đấu giá trúng bình quân là 24.578 đồng/cổ phần.
 • Ngày 6/5/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh lại cơ cấu vốn điều lệ trong phương án CPH đã được phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2020 của Ủy ban về việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác CPH Công ty mẹ - EVNGENCO2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 theo kết quả bán cổ phần thực tế. Vốn điều lệ của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 sau khi điều chỉnh là 11.866.443.670.000 đồng.

Tổng Công Ty Phát Điện 2 - CTCP

 • Ngày 7/5/2021, 262.500 cổ phiếu của EVNGENCO 2 đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM với mã chứng khoán là GE2.
 • Ngày 8/5/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ- EVNGENCO2 và Hội đồng thành viên EVN về việc triển khai các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu doanh nghiệp sang công ty cổ phần.
 • Ngày 11/5/2021 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản về các nội dung trình biểu quyết thông qua tại đại hội đồng cổ đồng lần đầu chuyển Công ty mẹ - EVNGENCO 2 sang công ty cổ phần.

Khách hàng khi mua hàng xin liên hệ:

Tổng Công ty Phát Điện 2 - CTCP

Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong - Phường Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ.

Hotline: 0292-2461507

Chúng tôi đã tìm thấy 0 tổng số mặt hàng cho bạn!

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Bình luận

Anh/Chị muốn làm đại lý online, cộng tác viên online (Kinh doanh online không cần vốn)

Đăng ký qua link: https://aff.thuonghieuvietnoitieng.com/admin/register

Hoặc liên hệ hotline : 0983837488,0912888586 để được hỗ trợ trực tiếp !