Tổng Công Ty Phát Điện 1
Vinacel - Sàn Giao Dịch TMĐT Kết Nối Trực Tiếp Nhà Cung Cấp Đến Người Tiêu Dùng | Cam kết bán hàng chính hãng, đúng giá, đúng chất lượng, giao hàng nhanh, đổi trả tại chỗ
Tổng Công Ty Phát Điện 1
Since 2023

Tổng Công Ty Phát Điện 1

 • Email:
  bbt@evngenco1.vn
 • Điện thoại:
  024-66941234

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tổng Công Ty Phát Điện 1

Tổng công ty Phát Điện 1 được thành lập Quyết định số 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/6/2012 theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013 với hình thức Công ty mẹ - công ty con.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, EVNGENCO 1 có nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả; Vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

EVNGENCO 1 có 16 đơn vị thành viên, liên kết, trong đó có 10 đơn vị trực thuộc, 1 công ty cổ phần và 5 công ty liên kết. Các đơn vị thành viên thuộc EVNGENCO 1 trước đây hoạt động dưới quyền quản lý của EVN, có đơn vị đã có lịch sử hình thành trên 50 năm. Cán bộ chủ chốt của EVNGENCO 1 là những người được đào tạo và có quá trình làm trong ngành điện từ 20-30 năm.

EVNGENCO 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty phát điện; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1

Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện;
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;
 • Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn và quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình, tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. 

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Các giá trị của EVNGENCO1

Tầm nhìn (đến năm 2030)

 • EVNGENCO1 vươn lên trở thành Tổng công ty Phát điện hàng đầu ASEAN.

Sứ mệnh

 • Đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh lành mạnh và thân thiện môi trường.

Mục tiêu chiến lược

 • Tăng trưởng: Tập trung đầu tư các dự án nguồn điện mới ở khu vực miền Nam và miền Trung, ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng.
 • Hiệu quả: Tối ưu hóa chi phí trong đầu tư và vận hành để có giá thành hợp lý và cạnh tranh.
 • Năm 2020: EVNGENCO1 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
 • Năm 2025: EVNGENCO1 trở thành Tổng công ty Phát điện hàng đầu Việt Nam.
 • Năm 2030: EVNGENCO1 trở thành một trong bốn Tổng công ty Phát điện hàng đầu ASEAN.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Giá trị cốt lõi

Chất lượng – Tín nhiệm

Với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, EVNGENCO1 cam kết luôn thực thi đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ để không ngừng nâng cao sự tín nhiệm.

Tận tâm – Trí tuệ

EVNGENCO1 mong muốn xây dựng phong cách điển hình của cán bộ công nhân viên là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao. EVNGENCO1 luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác.

Hợp tác – Chia sẻ

EVNGENCO1 hoạt động trên phạm vi rộng lớn, không ngừng phát triển và vươn xa. Do đó, Tổng công ty luôn coi trọng sự hợp tác hài hòa, tôn vinh những giá trị này với mong muốn CBCNV của Tổng công ty luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết mọi vấn đề, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công, tiến bộ của Tổng công ty, mỗi thành viên và các đối tác của EVNGENCO1.

Sáng tạo – Hiệu quả

Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của EVNGENCO1. Vì vậy, Tổng công ty luôn tạo ra môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa EVNGENCO1 trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện tại Việt Nam.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Chiến lược phát triển

Tổng công ty phát điện 1 được thành lập theo quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 01-06-2012 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01-01-2013 với các mục tiêu chủ yếu sau:

 • Sản xuất điện năng và đầu tư phát triển nguồn điện; đảm bảo phát điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng;
 • Kinh doanh đa ngành, trong đó kinh doanh điện năng và cơ khí điện lực là ngành kinh doanh chính; sản xuất kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn EVN đầu tư tại EVNGENCO 1 và vốn của EVNGENCO 1 đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Sử dụng hợp lý các nguồn lực để tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư phát triển EVNGENCO 1;
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh điện năng để thị trường điện lực hoạt động theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trong thời gian không xa, EVNGENCO1 phấn đấu trở thành một Tổng công ty mạnh của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam. Với lộ trình đó EVNGENCO1 đề ra các chiến lược:
 • Đảm bảo các tổ máy/nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả và sẵn sàng huy động trong mọi thời điểm theo yêu cầu của hệ thống điện Quốc gia.
 • Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện đáp ứng tiến độ, chất lượng đề ra, nhằm đảm bảo công tác đầu tư xây dựng các dự án có hiệu quả. 
 • Đa dạng hóa các nguồn lực, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để huy động các ngồn vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện.
 • Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và hội nhập Quốc tế. 
 • Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.
 • Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến khoa học kỹ thuật, hợp tác chuyển giao công nghệ.
 • Công tác SXKD và đầu tư xây dựng của Tổng Công ty phải luôn gắn liền với tiêu chí phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược nêu trên, các giải pháp thực hiện được đề ra

Ban hành các quy định về quản lý kỹ thuật, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác duy tu, bão dưỡng và sửa chữa các tổ máy. Phân cấp cho các đơn vị chủ động mua sắm thiết bị vật tư dự phòng.

Ban hành các quy định hướng dẫn về công tác đầu tư, xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành. Bám sát các mục tiêu tiến độ của các dự án để tập trung chỉ đạo điều hành. Thu xếp đủ vốn cho các dự án.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Nguồn vốn cho các dự án trong tương lai sẽ được thu xếp từ nhiều nguồn khác nhau như: vay ưu đãi, vay thương mại, bán các tài sản thông qua công tác cổ phần hóa, liên danh liên kết cùng đầu tư, huy động các nguồn vốn khác từ xã hội.

Xác định nguồn nhận lực là nhân tố quan trọng nhất đưa Tổng Công ty phát triển. Công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên được đặc biệt quan tâm. Hàng năm Tổng công ty dành một khoản chi phí để mở các lớp đào tạo CBCVN nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn và ngoại ngữ; cử người đi đào tạo ở nước ngoài. 

Tham gia vận hành thị trường điện cạnh tranh có hiệu quả, sẵn sàng cắt giảm những khoản chi phí phục vụ SXKD và đầu tư xây dựng không cần thiết, áp dụng mức định biên lao động hợp lý tại các đơn vị, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng năng suất, thu nhập cho người lao động và tăng hiệu quả SXKD của Tổng Công ty.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Tổng công ty ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các CBCNV phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi trong quá trình sản xuất. Giao các Ban chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các nội dung hợp tác và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước để cho triển khai thực hiện.

Công tác bảo vệ môi trường sẽ được đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu sự tác động có hại có thể gây ra trong quá trình hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng với môi trường xung quanh. Phấn đấu có những đóng góp quan trọng làm cho môi trường xung quanh thêm xanh, sạch, đẹp; tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng, xã hội.

TVC giới thiệu EVNGENCO 1

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tổng Công ty Phát điện 1 có đội ngũ lao động trẻ, có trình độ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để EVNGENCO 1 chủ động, linh hoạt tiếp cận tri thức mới, ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xác định con người là yếu tố nền tảng, cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền vững, trong năm 2020, Tổng công ty liên tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 9.000 lượt CBCNV. Từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết của đội ngũ nhân sự, góp phần nâng hiệu quả công việc và năng suất lao động trong Tổng công ty.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Đối với đào tạo đội ngũ quản lý, song song với việc cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo theo chương trình của EVN, Tổng công ty còn triển khai các chương trình đào tạo về quản trị tài chính doanh nghiệp cổ phần, chuyển đổi số, kỹ năng lãnh đạo... Đồng thời, Tổng công ty còn xây dựng Đề án xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cũng trong năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng 30 bài giảng E-learning, ban hành bộ tiêu chuẩn chuyên gia cấp Tổng công ty làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, đánh giá đội ngũ ứng viên chuyên gia. Đây cũng là năm đầu tiên Tổng công ty tổ chức Hội nghị đào tạo cho đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở các phòng, ban, đơn vị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Công Ty Phát Điện 1

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, Tổng Công ty Phát điện 1 đang tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt và phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, xây dựng và phát triển văn hóa học tập, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tư duy tốt, có khả năng hành động hiệu quả góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

Khách hàng khi mua hàng xin liên hệ:

Tổng Công ty Phát Điện 1

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội.

Hotline: 024-66941234

Chúng tôi đã tìm thấy 0 tổng số mặt hàng cho bạn!

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Bình luận

Anh/Chị muốn làm đại lý online, cộng tác viên online (Kinh doanh online không cần vốn)

Đăng ký qua link: https://aff.thuonghieuvietnoitieng.com/admin/register

Hoặc liên hệ hotline : 0983837488,0912888586 để được hỗ trợ trực tiếp !