0

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam

Số 5 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tel:0964 807 488/ 0983837488  (Ms. Ngọc)

Email:[email protected]

Số 5 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Thương hiệu Việt nổi tiếng – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam

Cơ cấu tổ chức:

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005.

Tổng Công Ty Bưu ĐIện Việt Nam
Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam

- Ngày 01/6/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 về phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước thành lập, hoạt động chuyên về lĩnh vực Bưu chính, hạch toán kinh tế độc lập và được Nhà nước giao vốn thông qua Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT là đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty và là Hội đồng thành viên của Tổng công ty. Thực hiện Quyết định 674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/2007 Bộ Bưu chính Viễn Thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

- Ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (theo Quyết định số 2596/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tổng Công Ty Bưu ĐIện Việt Nam
Bưu Điện Việt Nam

- Ngày 06/01/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông đã Ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTTTT về việc tổ chức lại Công ty mẹ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo đó mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty gồm Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc, phù hợp với Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo mô hình tổ chức mới đến nay cũng đã được kiện toàn.

- Cơ cấu tổ chức của Vietnam Post: 67 đơn vị hoạch toán phụ thuộc (gồm 63 Bưu điện tỉnh, thành phố, Công ty PHBC Trung ương, Công ty Datapost, Công ty Vận chuyển và Kho vận, Trung tâm Đào tạo); 02 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 03 công ty cổ phần do Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 08 Công ty liên kết.

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Lễ ký kết hợp tác chiến lược

- Vốn điều lệ: 8.122 tỷ đồng 

- Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: trên 42.000 người.
Hệ thống mạng lưới:

- Hệ thống điểm phục vụ: gần 13.000 điểm, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân đạt hơn 7.100 người/điểm.

Trong đó:

 • 64 bưu cục giao dịch cấp 1
 • 760 bưu cục giao dịch cấp 2
 • 1.793 bưu cục giao dịch cấp 3
 • 8.184 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX)
 • 434 đại lý bưu điện
 • 43 Kiốt
 • 1.460 thùng thư công cộng độc lập
Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Bưu Điện Việt Nam triết lý kinh doanh

Mạng vận chuyển:

- Mạng đường thư cấp 1 hiện có 62 đường thư chuyên ngành và phụ trợ, hàng ngày tổ chức 120 chuyến thư với tổng số gần 41.000 km xe lăn bánh/ngày và 3 đường thư xã hội thực hiện vận chuyển giữa các trung tâm khai thác vùng với các trung tâm khai thác tỉnh; 22 đường thư máy bay vận chuyển bưu gửi KT1 và KT3, giao nhận với 7 sân bay trong nước; 32 đường thư máy bay vận chuyển bưu gửi EMS, giao nhận với 14 sân bay trong nước.

- Mạng đường thư cấp 2 thực hiện vận chuyển giữa các trung tâm khai thác tỉnh và các huyện với 380 tuyến đường thư, tổng chiều dài 28.000 km, giao nhận với gần 1.600 bưu cục.

- Mạng đường thư cấp 3: gần 3.600 tuyến đường thư, tổng chiều dài 72.000 km.

- Mạng đường thư quốc tế gồm 87 đường thư (trong đó: 83 đường bay, 01 tuyến đường thư thuỷ, 03 tuyến đường bộ và đường ô tô chuyên ngành trao đổi trực tiếp với khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Hệ thống khai thác:

Hiện có 5 bưu cục khai thác quốc tế thực hiện khai thác bưu gửi đi và đến quốc tế (02 Bưu cục Ngoại dịch đặt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 01 Bưu cục kiểm quan đặt tại Đà Nẵng, 2 Bưu cục cửa khẩu đặt tại Lào Cai, Lạng Sơn); 3 Trung tâm khai thác chia chọn vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; 3 trung tâm khai thác báo chí liên tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 8 điểm in báo phân phối liên tỉnh đặt tại Điện Biên, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắc, Cần Thơ, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 78 bưu cục khai thác cấp 1 (17 Bưu cục khai thác vùng, 61 Bưu cục khai thác trung tâm tỉnh, thành phố) đảm nhiệm khai thác cấp vùng, trung tâm tỉnh/thành phố; 597 bưu cục khai thác cấp 2 đảm nhận phần khai thác cấp quận, huyện, khu vực.
Hệ thống phát
Tại các Bưu điện trung tâm tỉnh, huyện, khu vực đã thành lập 655 Bưu cục phát và giao nhiệm vụ quản lý tuyến phát cho 817 Bưu cục giao dịch cấp 3 để tổ chức đi phát, thu gom tại địa chỉ khách hàng và quản lý khâu sau phát. Tại các địa bàn trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ và các xã có gần 11.800 bưu tá thực hiện phát, thu gom bưu gửi và chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện từ trung tâm huyện xuống các bưu cục 3, điểm BĐ-VHX với tổng số tuyến phát là 11.900 tuyến.

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Lể kỷ niệm thành lập Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính:

 • Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;
 • Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các. Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;
 • Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
VN Post mạng lưới rộng khắp

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Vietnam Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.
Hoạt động cộng đồng:

Là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó Tổng công ty tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như: miễn cước hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào Miền Trung; miễn cước gửi bảo trợ cho các Trung tâm nhân đạo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Ký thỏa thuận hợp tác

Hợp tác liên doanh:

Hiện tại, Vietnam Post là thành viên của Tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU), có quan hệ hợp tác với Bưu chính của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế như: Prudential, Jetstar Pacific, Vietnam Airlines, AirMekong, Western Union, Daiichi-life, HSBC, ABBank, BảoViệt Bank, Ngân hàng Quân đội...
Mục tiêu:

Vietnam Post đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

Sứ mệnh 

“Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”

Con người tồn tại cần sự kết nối. Sứ mệnh của Bưu điện Việt Nam là một sứ mệnh cao cả, thiết yếu cho cộng đồng, xã hội. Tự hào về sứ mệnh, Bưu điện Việt Nam tâm nguyện cống hiến cho một xã hội gắn kết sâu rộng bằng những dịch vụ chất lượng, phong cách văn minh.

Tầm nhìn

“Là thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam, vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới”

Bưu điện Việt Nam có khát vọng: được khách hàng, đối tác và cộng đồng tại Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao về kết quả của sự nỗ lực của mình. Bưu điện Việt Nam cũng khao khát giữ vững vị thế một doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín, sánh ngang với các doanh nghiệp bưu chính hàng đầu khu vực và thế giới.

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Vietnam Post gửi cả niềm tin

Triết lý kinh doanh

“Luôn là một phần gắn bó của khách hàng”

Bưu điện Việt Nam tạo ra giá trị và đáp ứng nhu cầu cho khách hàng bằng việc trở thành một phần của chính họ.

Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên những giá trị chung mà Bưu điện Việt Nam trân trọng. Đồng thời với tầm nhìn trong tương lai, Bưu điện Việt Nam sẽ cần tạo dựng và duy trì những giá trị then chốt để thực hiện sứ mệnh của mình. Những giá trị đó là:
Vượt trên Thách thức:

Bưu điện Việt Nam luôn sáng tạo và thích ứng để vượt lên trên thách thức.

Trong suốt quá trình phát triển, Bưu điện Việt Nam đã nhiều lần đổi mới, tái cơ cấu, đảm nhận trọng trách mới, vượt trên thử thách để lớn mạnh hơn. Trong tương lai, những chuyển biến trên thế giới và thị trường sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn nữa.

Nếu những thử thách trong quá khứ là để phục vụ kịp thời nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, thì những thách thức sắp tới sẽ là ứng dụng công nghệ và kết nối các thành tố kinh tế - xã hội mang tính toàn cầu.

Bưu điện Việt Nam phát huy lòng can đảm, tinh thần sáng tạo, sự tự tin, khả năng thích ứng để chiếm lĩnh thị trường.

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Mô hình tổ chức

Cam kết Phục vụ:

Nhận thức được sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Bưu điện Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, luôn trăn trở, làm việc vì lợi ích của khách hàng.

Bưu điện Việt Nam luôn ghi dấu và củng cố niềm tin về sự tâm huyết phục vụ: Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hàng ngày hàng giờ, tận tâm nhiệt tình phục vụ mọi lúc mọi nơi, là những minh chứng cho lợi thế cạnh tranh trong quyết định của khách hàng - Cho dù là cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp hay chính quyền.

Hành động Chính trực:

Hơn lúc nào hết, Bưu điện Việt Nam cần thúc đẩy đạo đức cá nhân thông qua các hành động và lời nói, đi cùng với hiệu quả việc làm. Với đặc tính dịch vụ nhiều công đoạn, tác phong làm việc nhanh chóng, chính xác, trung thực, tin cậy phải được ưu tiên và rèn luyện đối với toàn thể lao động.

Minh bạch Trách nhiệm:

Phân định rõ ràng nội dung công việc và kết quả phải đạt tới từng người Bưu điện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành công việc. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng đủ cơ chế và môi trường làm việc để mỗi cá nhân luôn chịu trách nhiệm cuối cùng về những quyết định, hành động và kết quả công việc, tạo điều kiện giải quyết vấn đề nhanh chóng, không đùn đẩy trách nhiệm.

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Các đơn vị phụ thuộc

Đề cao Tôn trọng:

Bưu điện Việt Nam hướng tới mục tiêu: Mỗi con người Bưu điện là một cá thể hoàn chỉnh. Bưu điện Việt Nam luôn tôn trọng nhân cách và công nhận sự cống hiến của từng cá nhân. Mọi người đều cảm thấy được yên tâm trong công việc, lương bổng công bằng và hợp lý, môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và được tạo điều kiện hoàn thành trách nhiệm gia đình. Người Bưu điện luôn cảm thấy được tự do đề xuất và nêu ý kiến cá nhân; có cơ hội công bằng trong tuyển dụng, có điều kiện phát triển và hoàn thiện bản thân.

Tôn vinh Cốt cách:

Tiếp nối nét đẹp truyền thống 10 chữ Vàng:

Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên nét đẹp truyền thống của con người Bưu điện: Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình. Mười chữ vàng ấy đã ăn sâu trong tâm trí, nếp nghĩ - cách làm của các thế hệ người lao động. Bưu điện Việt Nam tiếp tục trân trọng và phát huy những phẩm chất ấy trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giá trị 10 chữ vàng tiếp tục sống mãi.

TVC giới thiệu Tổng Công Ty Bưu ĐIện Việt Nam

Đề cao chuẩn mực người Bưu điện mới:

Với những thay đổi của thế giới, biến chuyển của thị trường, nhằm thực hiện sứ mệnh, đạt tới tầm nhìn, Bưu điện Việt Nam cần vun đắp xây dựng những phẩm chất, tác phong mới: Tin cậy, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tinh thông, Tập thể, Thẳng thắn, Thân ái, Tư cách công dân. Người Bưu điện mới không chỉ tôi luyện phẩm chất 10 chữ vàng mà còn hội đủ những phẩm chất thời đại mới.

Khách hàng cần dịch vụ xin liên hệ:

Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam

Trụ sở: Số 5 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Hotline0964 807 488 (Ms. Ngọc) để được tư vấn, hỗ trợ.

0.0

Để lại nhận xét

Lưu ý: Các thẻ HTML không có hiệu lực!
Mã bảo vệ
Hiện từ 1 tới 5 trên 5 (1 trang)