0

Công ty Cà Phê Đắk Uy

211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Tel:0964807488/ 0983837488 (Ms. Ngọc)

Email:[email protected]

211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Thương hiệu Việt nổi tiếng - Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Vinacafe có rất nhiều công ty thành viên trong đó có Công ty Cà phê Đắk Uy với trụ sở tại Hà Mòn, Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum.

Công ty được thành lập theo Quyết định số 251/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 04/2008/QĐ-TTg ngày 09/01/2008.

Công ty mẹ - Tổng Công ty Cà phê Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Công ty Cà phê 719, Công ty Cà phê Buôn Hồ, Công ty Cà phê Iasao, Công ty Cà phê Đắc Uy, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam là Tổng Công ty Nhà nước có các đơn vị đặt trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong nước và 1 đơn vị hoạt động tại Lào. Địa bàn trong nước chủ yếu vùng Tây Nguyên. Trong những năm qua Tổng Công ty đã có nhiều đóng góp quan trọng phát triển KT-XH trong vùng.

Tổng Công ty có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị từ sản xuất cà phê, ca cao, lúa nước, mía đường, tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt, có hệ thống các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà máy chế biến cà phê từ nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng Công ty là nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam về cà phê nhân - chiếm 30% thị phần xuất khẩu cà phê nhân cả nước. Tổng Công ty còn có hệ thống các Trung tâm Thương mại dịch vụ VINACAFE trong các vùng sản xuất, tiêu thụ cà phê lớn, các đô thị lớn trong cả nước nhằm thúc đẩy thương mại và quảng bá thương hiệu VINACAFE.

Ảnh minh họa Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Hội Nghị triển khai công tác 2011 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe gồm:

Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực chính là:

Trồng, sảnxuất, kinh doanh cà phê, ca cao, cao su, tiêu, điều, mía, chè, cây lương thực và các loại cây công nghiệp khác; trồng rừng, khai thác lâm nghiệp, lâm sản và dịch vụ có liên quan; nuôi, trồng, khai thác thuỷ, hải sản và dịch vụ có liên quan.

Đầu tư công nghiệp chế biến nông sản: cà phê, chè, cao su, ca cao, tiêu, điều, đường,mật….

Sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư, hàng hoá tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống.

Chăn nuôi gia súc, sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm.

Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, khai hoang, quảnlý, sử dụng và khai thác thuỷ nông, thủy điện.

Kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, khách sạn, dịch vụ ăn uống, quảng cáo.

Tư vấn đầu tư xúc tiến thương mại; kinh doanh kho bãi, vận tải hàng hoá và các thiết bị vận tải.

Đầu tư kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại, cho thuê văn phòng, cao ốc.

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến trồng, sản xuất, chế biến cà phê và các hàng hoá nông, lâm, thuỷ, hải sản; tư vấn, cung ứng xuất khẩu lao động.

Đầu tư vốn vào các công ty thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty khác hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy:

Hội đồng thành viên: Chủ tịch + 3 thành viên (trong đó 1 thành viên kiêm TGĐ).

Ban điều hành: Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc

Kiểm soát viên.

Bộ máy tham mưu giúp việc gồm: Văn phòng và các Ban: Tài chính kế toán, Kế hoạch đầu tư - Nông nghiệp, Tổ chức cán bộ, Đổi mới doanh nghiệp - Pháp chế thanh tra, Kinh doanh xuất nhập khẩu.

Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn TNCSHCM.

3. Tổng số CB-CNV:

Tại Cơ quan Tổng công ty:54 người; trong đó có: 49 người trình độ Đại học và trên đại học, 3 người trình độ trung cấp, cao đẳng, 2 lao động phổ thông.

Toàn Tổng công ty: Gần 30.000 lao động, trong đó có 2.803 người lao động là đồng bào các dân tộc ít người, lao động có tham gia BHXH là 11.648 người; 

4. Cơ sở vật chất:

Tại cơ quan Tổng công ty:Tòa cao ốc văn phòng và các trang thiết bị, máy, phương tiện làm việc,... 

Tổng giá trị tài sản (Chủ yếu là vườn cây cà phê) toàn Tổng công ty: Gần 10.000 tỷ đồng.

5. Chức năng nhiệm vụ:

Trồng cà phê, cây lương thực và các loại cây công nghiệp khác.

Công nghiệp chế biến: nông sản, cà phê, chè, cao su, ca cao, đường mật, chăn nuôi gia súc, chế biến thực phẩm.

Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng, khai hoang, quản lý, sử dụng và khai thác thủy nông.

Mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê nông , lâm, thuỷ, hải sản, xuất nhập khẩu cà phê nông, lâm, thủy, hải sản, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hoá tiêu dùng.

Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).        

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định.

Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.

Quảng cáo thương mại.

Mua bán xe gắn máy, ô tô và các phương tiện vận tải

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến cây trồng, sản xuất, chế biến cà phê và các hàng hoá nông, lâm, thuỷ, hải sản.

Vinacafe sẽ sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng người tiêu dùng bằng các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo.

TVC Vinacafe

6. Vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Vai trò quan trọng:

Là tổng công ty Nhà nước có các đơn vị đứng chân trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, Địa bàn chủ yếu tại Tây Nguyên (vùng có tầm quan trọng chiến lược về nhiều mặt nhất là về quốc phòng, an ninh nhưng còn nhiều khó khăn về KT-XH); Đã có nhiều đóng góp quan trọng phát triển KT-XH trong vùng, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Là nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam về cà phê. Là đơn vị chủ lực của ngành cà phê Việt Nam để tham mưu cho Chính phủ, các Bộ - Ngành trong việc hoạch định chính sách, địnhhướng thị trường cho ngành cà phê Việt Nam. Chủ yếu sản phẩm cà phê được tiêu thụ tại nhiều nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á.

Ngoài ra còn có hệ thống các Trung tâm Thương mại dịch vụ trong các vùng sản xuất, tiêu thụ cà phê lớn, các đô thị lớn trong cả nước nhằm thúc đẩy thương mại và quảng bá thương hiệu Vinacafe.

b) Thuận lợi:

Vinacafe luôn trung thành và tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; Luôn được Đảng, Nhà nước, các Ban - Ngành TW, các địa phương có cà phê đứng chân quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi.      

Có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị từ sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, cà phê hòa tan, ca cao, lúa nước, mía đường, tiêu,... có năng suất cao, chất lượng tốt, có hệ thống các Công ty kinh doanh XNK, các nhà máy chế biến cà phê từ nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Những năm gần đây (5 năm) giá cả cà phê tương đối ổn định, việc giao khoán vườn cà phê theo nghị định 135, đã tạo được niềm tin yêu phấn khởi trong người lao động của Vinacafe.

Đội ngũ cán bộ quản lý trưởng thành từng bước, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm đưa vào áp dụng trong thực tiễn và tiếp nhận được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các nước tiên tiến.

Đội ngũ công nhân: lành nghề và các chuyên ngành được đào tạo cơ bản; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cần cù, yêu ngành, yêu nghề, có nhiều cải tiến trong quá trình lao động tại đơn vị; Luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác; Trong 5 năm qua đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật.

c) Khó khăn:

Thời tiết, khí hậu bất thường, mùa khô kéo dài không đủ nước tưới làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Vào mùa thu hoạch có mưa kéo dài làm giảm chất lượng của sản phẩm thu hoạch.

Chịu sự tác động và ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế khu vực và toàn cầu gây nhiều bất lợi cho ngành cà phê  trong việc tổ chức nâng cao đời sống vật chất người lao động.

Khách hàng khi mua hàng xin liên hệ :

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam
Trụ sở: 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

1. Khách hàng mua lẻ liên hệ: 0964 807 488  (Ms. Ngọc) để được tư vấn, hỗ trợ

2. Khách hàng mua đại lí liên hệ: 0936 344 369

3. Khách hàng mua xuất khẩu liên hệ: 0888 562 488

4. Khách hàng liên hệ Zalo Bluesea: 0912 888 586

 Hình thức thanh toán: 

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Khách hàng trả tiền khi giao nhận hàng.

2. Chuyển khoản Ngân hàng: 

- STK: 431101000001

- Tên Tk: Công ty Cà phê Đắk Uy

-  Ngân hàng: Nông nghiệp Kon Tum                                                

0.0

Để lại nhận xét

Lưu ý: Các thẻ HTML không có hiệu lực!
Mã bảo vệ
Hiện từ 1 tới 12 trên 12 (1 trang)